Zásady ochrany soukromí a informace k používání aplikací

Aplikace nesdílí ani neodesílá žádná uživatelská data. 

Aplikace je určena k použití tak, jak je.

Vzdáváte se všech svých budoucích nároků, které byste mohli vůči tvůrcům aplikace mít v souvislosti s jejími funkcemi.

Dále berete na vědomí, že tato aplikace je poskytována bezplatně a nemá komerční užití.

Výpis jednotlivých aplikací, týkající se zásady ochrany soukromí

  1. ADM konfigurace

cz.maxricho.adm_config

2.  DLUŽNÍK

cz.xf.mxr.dluznik

3.  NÁKLADY ZA CESTU AUTEM

com.maxricho.spotreba

4.  ODEČTY MĚŘÁKŮ

com.maxricho.energie

5.  PWM LED

cz.maxricho.wifi_pwm_led

6.  SONDY

cz.maxricho.sondy

7.  WIREO

cz.maxricho.wireo

8.  WIFI TEMP

cz.maxricho.wifi_temp_esp

9.  BINARIN

cz.maxricho.binarin