Zásady ochrany soukromí a informace k používání aplikací

Aplikace nesdílí ani neodesílá žádná uživatelská data. 

Aplikace je určena k použití tak, jak je.

Vzdáváte se všech svých budoucích nároků, které byste mohli vůči tvůrcům aplikace mít v souvislosti s jejími funkcemi.

Dále berete na vědomí, že tato aplikace je poskytována bezplatně a nemá komerční užití.

Výpis jednotlivých aplikací, týkající se zásady ochrany soukromí

 1. ADM konfigurace
 2. cz.maxricho.adm_config

 3. DLUŽNÍK
 4. cz.xf.mxr.dluznik

 5. NÁKLADY ZA CESTU AUTEM
 6. com.maxricho.spotreba

 7. ODEČTY MĚŘÁKŮ
 8. com.maxricho.energie

 9. PWM LED
 10. cz.maxricho.wifi_pwm_led

 11. SONDY
 12. cz.maxricho.sondy

 13. WIREO
 14. cz.maxricho.wireo

 15. WIFI TEMP
 16. cz.maxricho.wifi_temp_esp