I LIKE CREATE APPLICATIONS FOR YOUR ANDROID DEVICE

Vyvíjím, navrhuji elektronická zařízení jejiž základ tvoří čipy od Atmel a čipy od Espressif (WiFi). Pro tyto čipy vytvářím programy a dále tvořím řídící a ovládací programy pro tato zařízení přes mobilní aplikace Android. Hlavní jazyky jsou C, C++, JAVA, PHP, HTML, CSS, XML a další ...

Moduly jsou postavené na čipech od Espressif

ESP8266 Serie  32-bit MCU & 2.4 GHz Wi-Fi

Xtensa® single-core 32-bit LX6 microprocessor, up to 160 MHz

ESP32-S Serie   32-bit MCU & 2.4 GHz Wi-Fi & Bluetooth 5 (LE)

Xtensa® 32-bit LX7 dual-core processor that operates at up to 240 MHz

VYPITO KÁVIČEK ZA PROJEKT

+ 0
hardware
+ 0
software

PROBÍHÁ PROJEKT

WIRETO VODNIK V2

Stále probíhá vývoj modulů a testování správných funkcí software pro moduly a vyhodnocení, dále vývoj ovládacího software mobilní aplikace Android pro jejich ovládání…

 

Aplikace a projekty

Na počátku byla myšlenka, která se z dlouhého vývoje projektů stala skutečností a jsou z nich hotové moduly, které si můžete prohlédnout.

01

WIFI TEMP

Měření teploty s přenosem po WiFi, s možností zobrazování na mobilním telefonu nebo webové aplikace kdekoliv na světě.

02

PWM LED

Ovládání LED světel nebo LED pásku, míchání barev RGB LED, pomocí WiFi modulu a to vše dálkově, pomocí aplikace odkudkoliv na světě.

03

WIRETO

Dvě dálkově nezávisle spínané relé, ovládané mobilní aplikací s dalším možným nastavením spínání.

04

VODNIK V1

Měření spotřeby vody pomocí čidel vodoměrů nebo různých čidel k tomu určených a dálkově vyhodnocených webovou aplikací. Modul s přenosem WiFi.

05

VODNIK V2

Druhá verze měření spotřeby, stejná jako VODNIK V1. Rozdíl je v přenosu využívající GSM modem, v zařízení je použita SIM karta.

06

ELMER

Měření spotřeby elektrické energie až pro 3 fáze vedení. Přenos přes WiFi a vyhodnocení na webové aplikaci.

Právě teď probíhá

Vývoj nezastavíš a tak i já v rámci času, kterého je někdy velice málo se snažím stále vylepšovat jak  hardware modulů, ale hlavně software, který tepe v jádrech čipů používaných v modulech od firmy Espressif. Nyní je ukončen vývoj hardware Vodník V_1 a Vodník V_2 a probíhá testování funkcí softwaru. Dokončena je i webová aplikace pro vyhodnocování dat co posílají moduly na web, ale i ta je ve fázi testování správné činnosti, aby vše bylo odladěno do konečného spuštění. Další v pořadí je modul ELMER, u kterého ještě probíhá testováni hardwaru a postupně přejdu k testování softwaru. A nakonec ovládací software Android. Ten je o něco málo napřed ve vývoji, ale je potřeba doladit design a otestovat funkce na dalších mobilních zařízeních. Jak jsem psal na začátku, práce hodně, času málo. Jdu hledat čas a …  

Něco málo o

Pořád je třeba udržovat mozek v dobré kondici a vývoj softwaru a hardwaru a zkoumání nových technologií je mojí volbou a velkou výzvou …

Social Media